Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English
Du er her:  Oslo kommune > Handlingsprogram Oslo indre øst

Handlingsprogram Oslo indre øst

           Prosjektkatalog 1999          Prosjektkatalog 2000         
Prosjektkatalog 1998      Prosjektkatalog 1999      Prosjektkatalog 2000    

Prosjektkatalog 2001                   

Prosjektkatalog 2001      Prosjektkatalog 2002      Prosjektkatalog 2003     

                

Prosjektkatalog 2004     Prosjektkatalog 2005      10 års dugnad

 

Handlingsprogram Oslo indre øst omfattet bydelene Sagene, Grünerløkka og Gamle Oslo i perioden 1997 - 2006.
Noen investeringsprosjekter har blitt forsinket. I 2013 ble det siste tiltaket, Dælenenga idrettsplass, avsluttet.

Dette nettstedet inneholder bakgrunnsinformasjon, oversikt over utvikling av programmet og informasjon om alle tiltakene. Dette er nyttige erfaringer i utviklingen av andre handlingsprogram/områdeprogram.
                                                                                                          
For å lese rapportene går du inn på lenken til den enkelte bydel i menyen til venstre, deretter finner du målområdene i venstremenyen.  Under lenken "Om programmet" finner du oversiktstabeller over tiltak fra hele handlingsprogramperioden.


Avslutningskonferanse for handlingsprogram Oslo indre øst
24. og 25. august 2006 arrangerte Handlingsprogram Oslo indre øst en avslutningskonferanse i Trikkestallen på Torshov.

Konferansens hovedhensikt var å presentere handlingsprogrammet, vise hvordan midlene er brukt, vise erfaringer som er gjort, om satsingens målsettinger er nådd, og hvilke utfordringer Oslo indre øst står overfor ved handlingsprogrammets slutt.

Les mer

Handlingsprogram Oslo indre øst var statens og kommunens felles satsing for å bedre levekårene i Oslo indre øst;  bydelene Sagene, Grünerløkka og Gamle Oslo. Arbeidet ble satt i gang høsten 1997 og det er en felles intensjon om at innsatsen skulle gå over 10 år.

Programmets hovedmål var: 

  1. Oppvekstforholdene i Oslo indre øst styrkes.
  2. Boforholdene i Oslo indre øst styrkes.
  3. Risikofaktorer for sykdom reduseres og tilbud til innbyggere med psykiske problemer og rusbruk styrkes.
  4. Tilbudet til personer med en særlig vanskelig situasjon på arbeidsmarkedet styrkes.
  5. Befolkningens felles byrom og miljø rustes opp og gjøres tryggere, og miljøvennlig transport og lokal aktivitet stimuleres.

Handlingsprogrammet hadde i perioden 1997-2006 hatt nesten en milliard kroner til disposisjon, og det ble iverksatt over 250 store og små tiltak i programmets regi. Arbeidet ble ledet av en felles statlig-kommunal styringsgruppe, mens selve tiltakene ble ledet og gjennomført i bydelene og de ulike etatene.

På programmets sider vil du finne en beskrivelse av det enkelte tiltak som mottok midler fra programmet, og tiltakets rapportering på slutten av hvert år. Hvis du vil lese om tiltak som fikk midler fra programmet før 2001 kan du lese i Tiltaksoversikten under "Om Programmet".

Tiltakene ble organisert etter bydel eller skole. Når du åpner sidene til den enkelte bydel vil hovedmålene komme opp på menyen på venstre side. Under hvert av disse målene vil du finne en liste over tiltak som du kan lese om. Under Utdanningsetaten kan du både lese om skolenes generelle satsing og om tiltakene gjennomført på den enkelte skole.

Fra 1.1.2004 ble skolefritidsordningen overført fra Utdanningsetaten til bydelene. Fra og med 2004 kan du dermed lese om skolefritidsordningene under bydelenes rapporteringer (under Oppvekst). Bydelene har skrevet egenevalueringer av sine satsninger på skolefritidsordningene. Disse finner du under Rapporter.

Ved bydelsreform 2004 ble antall bydeler i Oslo reduserte fra 25 til 15. Selv om bydelene Grünerløkka og Gamle Oslo fikk sine grenser utvidet, ble det bestemt at tiltakene under Handlingsprogram Oslo indre øst skulle virke innenfor de gamle bydelsgrensene.

På våre sider vil du også kunne finne ut litt mer om bakgrunnen for Handlingsprogram Oslo indre øst (Om programmet) og om de evalueringer som har vært gjennomført med støtte fra programmet (Rapporter). 

Handlingsprogram